Calendari

CALENDARI DEL CURS ESCOLAR 2017-2018

Inici de l'activitat lectiva

 • 13 de setembre de 2017

Finalització de l'activitat lectiva

 • 22 de juny de 2018

Vacances escolars

 • Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 (ambdós inclosos)

 • Pasqua: del 29 de març al 8 d'abril de 2017 (ambdós inclosos)

Tenen consideració de dies festius o no lectius

 • 12 d'octubre de 2017 (Festa estatal)

 • 13 d'octubre de 2017 (Dia no lectiu elegit pel centre)

 • 1 de novembre de 2017 (Dia de Tots Sants)

 • 6 de desembre de 2017 (Dia de la Constitució)

 • 8 de desembre de 2017 (Immaculada Concepció)

 • 1 de març de 2018 (Dia de la Comunitat de les Illes Balears)
 • 2 de març de 2018 (Festa escolar unificada)

 • 5 de març de 2018 (Dia no lectiu elegit pel centre)

 • 30 d'abril de 2018 (Dia no lectiu elegit pel centre)

 • 1 de maig de 2018 (Festa del Treball)

També tenen la consideració de dies festius durant el 2018 aquells que determini la corresponent disposició de l'organisme competent.