Calendari

CALENDARI DEL CURS ESCOLAR 2018-2019

Inici de l'activitat lectiva

12 de setembre de 2018

Finalització de l'activitat lectiva

21 de juny de 2019

Vacances escolars

Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019 (ambdós inclosos)

Pasqua: del 18 al 28 d'abril de 2019 (ambdós inclosos)

Tenen consideració de dies festius o no lectius

 

12 d'octubre de 2018 (Festa estatal)

1 de novembre de 2018 (Dia de Tots Sants)

2 de novembre de 2018 (Dia no lectiu elegit pel centre)

6 de desembre de 2018 (Dia de la Constitució)

7 de desembre de 2018 (Dia no lectiu elegit pel centre)

21 de gener de 2019 (Festa local Sant Sebastià)

28 de febrer de 2019 (Festa escolar unificada)

1 de març de 2018 (Dia de la Comunitat de les Illes Balears)

4 de març de 2018 (Dia no lectiu elegit pel centre)

1 de maig de 2019 (Festa del Treball)

També tenen la consideració de dies festius durant el 2018 aquells que determini la corresponent disposició de l'organisme competent.