Activitats Extraescolars

L'empresa que gestiona les activitats extraescolars és CAMELOT.

Podeu contactar amb ells al telèfon: 675 357 079

NOVETAT

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA (Només primària)
Dilluns i divendres: 15.30 a 16.15 h. 26.00 € mensuals

Aquí teniu el full d'inscripció a les activitats extraescolars del curs 2018-19: