Escolarització curs 2018-19

Procés d'escolarització curs 2018-19

Web de la Conselleria d'Educació amb tota la informació.

CALENDARI dels processos

Procés d'admissió de nous alumnes al nostre centre

El termini de presentació de sol·licituds de plaça escolar per al curs 2018-2019 ha estat del dia 3 al 16 de maig de 2018, en horari d'atenció al públic de secretaria (de dilluns a divendres de 9:00 a 10:00 i de 13:00 a 14:00 hores).

El resultat del sorteig de la lletra de desempat en cas de mateixa puntuació per mateixos apartats ha estat: NA.

LLISTATS PROVISIONALS DE PUNTUACIÓ:

4t . EDUCACIÓ INFANTIL (3 ANYS)

RESTA DE CURSOS

En cas d'aparèixer totes les puntuacions a 0 significarà que TOTS els sol·licitants d'aquells estudis han resultat admesos. Les llistes DEFINITIVES d'admesos es publicaran dia 21 de juny i totes les persones amb reserva de plaça han de recollir la documentació i fer la matrícula a la secretaria del 22 al 27 de juny, en cas de no fer-ho es perd la plaça.

A continuació teniu les vancants oferides pel nostre centre pel curs 2018-19: vacants

 

Procés d'adscripció, alumnes de 6è de primària que passen a l'institut:
IMPORTANT: Recordau que la matrícula s'ha de formalitzar del 26 al 29 de juny.
Llistats DEFINITIVES d'adjudicació  IES JOAN Mª THOMÀS
IES JOSEP Mª LLOMPART
 IES MADINA MAYURQA
 IES SON PACS (No hi ha sol·licitants d'aquest centre)