Escolarització curs 2019-20

Procés d'escolarització curs 2019-20

Web informativa de la Conselleria d'Educació.

Farem una jornada de portes obertes per donar a conèixer el centre i el procés de sol·licitud de plaça escolar el dilluns, 18 de març a les 20:00 hores.

CALENDARI dels processos:

Procés d'admissió de nous alumnes al nostre centre

4t . EDUCACIÓ INFANTIL (3 ANYS)

Aquest curs s'avança el calendari de presentació de sol·licituds pels nous alumnes de 3 anys. El termini serà entre el 25 de març i el 5 d'abril, ambdós inclosos. Excepcionalment les famílies podran presentar la documentació justificativa d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) fins al mes de maig. 

Únicament s'avança el termini per presentar les sol·licituds, la resta de dates es mantendran similars al passat procés. És a dir, els llistats provisionals i definitius, reclamacions i matrícula es mantindran en dates similars al curs passat el mes de maig. Els llistats d' admesos i exclosos sortiran juntament amb la resta dels nivells educatius del procés d'admissió.

RESTA DE CURSOS

Encara no tenim informació sobre el calendari del procés. En tenir-la es publicarà aquí mateix.

 

Procés d'adscripció, alumnes de 6è de primària que passen a l'institut:
Encara no es disposa d'informació d'aquest procés.