Escolarització curs 2019-20

Procés d'escolarització curs 2019-20

Web informativa de la Conselleria d'Educació.

CALENDARI dels processos

Procés d'admissió de nous alumnes al nostre centre

4t . EDUCACIÓ INFANTIL (3 ANYS)

Aquest curs s'avança el calendari de presentació de sol·licituds pels nous alumnes de 3 anys. Està previst que el període comenci, aproximadament, a finals del mes de març de 2019. Excepcionalment les famílies podran presentar la documentació justificativa d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) fins al mes de maig.


Els llistats d' admesos i exclosos sortiran juntament amb la resta dels nivells educatius del procés d'admissió.

RESTA DE CURSOS

Encara no tenim informació sobre el calendari del procés. En tenir-la es publicarà aquí mateix.

 

Procés d'adscripció, alumnes de 6è de primària que passen a l'institut:
Encara no es disposa d'informació d'aquest procés.