Consell Escolar

Procés de renovació parcial del Consell Escolar del centre.

Documentació:

- Cens de mares i pares. (NOVETAT 20/10/17: Definitiu en no haver-hi reclamacions)

- Carta informativa.

- Instruccions.

- Composició del Consell Escolar.

- Relació de centres que han de renovar-lo.

Dia 5 d'octubre s'ha fet el sorteig públic a la secretaria de l'escola dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral amb els següents resultats:

- Sector mares i pares: Titular: Lourdes Mulet Màrquez i Suplent: Juan Fco. González Pérez

- Sector mestres: Titular: Àngela Artigues Amengual i Suplent: Rebeca Pulido Novel

Dia 10 d'octubre s'ha constituit la junta electoral i es presenten els següents documents que podeu consultar:

- Acta de la constitució de la junta electoral.

- Aprovació del cens, calendari, sobre i paperetes.

- Calendari del procés.

- Model de paperetes del sector mares i pares.

- Full de presentació de candidatures de mares i pares.

- Proclamació de candidatures definitives.

NOVETAT 23 de novembre:

- Proclamació candidats electes sector mestres.