Consell Escolar

Informació relativa al consell escolar del centre.

Composició:

- Director i president: Vicenç García.

- Cap d'estudis: Ana Eva Álvarez.

- Secretari: Llorenç Perelló.

- Representant de l'Ajuntament: Maribel Cano.

- Representants dels/les mestres: Lourdes Mulet, Àngela Artigues, Valva Villena, Margalida Salamanca i Elisabet Parés.

- Representant de l'AMIPA: Mª Antònia Alomar.

- Representants de mares i pares: Maite Climent i Àlex Cazallas.