Polls

ENS HAN VISITAT ELS POLLS

Es pot afirmar sense por que els paràsits que més sovint visiten les escoles són els polls i a la nostra també hi han arribat. Per això vos pregam que reviseu els caps dels vostres fills i filles, i si hi ha evidència de polls s'ha d'actuar amb immediatesa per poder eliminar-los.

Vos recomanam que:

1- Consulteu el metge o el farmacèutic.

2- Seguiu el tractament que us indiquin.

Els infants que no tenguin polls no s'han de tractar, però cal que siguin vigilats per la possible aparició d'ous.

Aquí en teniu més informació sobre la Prevenció, diagnòstic i tractament de la pediculosi