Escola Matinera

Quota per a usuaris eventuals:

De 07.30 a 09.00 hores: 3,00 €

De 08.00 a 09.00 hores: 2,00 €

De 08.30 a 09.00 hores: 1,00 €

Aquí teniu el full d'inscripció per als usuaris fixos: